AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Acinonyx pardinensis
  • Latinský název
  • Acinonyx pardinensis

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:šelmy
Čeleď:kočkovití
Rod:gepard
Druh:acinonyx pardinensis

Stav ohrožení

  • Vyhynulý

Facebook

Acinonyx pardinensis

Acinonyx pardinensis
(Acinonyx pardinensis)

Popis zvířete

Acinonyx pardinensis, často označovaný jako evropský gepard, je vyhynulý druh geparda. Jeho název je odvozený od svého rodu Acinonyx, který je tvořen dvěma slovy: aconitum, což znamená "ostří" a onyx, což je "dráp". Pardinensis je pak odvozen z latinského slova pardus, které znamená levhart. Toto zvíře bylo považováno za jednoho z největších známých druhů gepardů.

Acinonyx pardinensis měřil od hlavy až k ocasu asi 150 až 180 cm a jeho váha se odhadovala na zhruba 70 až 100 kg. Stavba těla byla podobná současným gepardům, ale byl robustnější se silnějšími končetinami. Jeho lebka byla větší a měla jiný tvar než u současných druhů, a to především kvůli vyšší potřebě kyslíku při rychlém běhu. Acinonyx pardinensis měl také delší drápy, které mu umožňovaly rychleji běhat a lépe lovit.

Jeho tělo bylo pokryto krátkou srstí s černými skvrnami, typickými pro gepardy. Jeho barva byla pravděpodobně světlá, aby se mohl snadno maskovat v suchých a otevřených prostředích, kde loví. Jeho ocas byl dlouhý a těžký, který mu pomáhal udržovat rovnováhu při vysokých rychlostech.

Acinonyx pardinensis žil ve střední a pozdní době ledové, což je přibližně před 600 000 až 11 700 lety. Z fosilních nálezů víme, že se vyskytoval především v Evropě a Asii. Na základě těchto nálezů je možné usuzovat, že tento druh geparda byl adaptován na život v otevřených prostředích, jako jsou savany a stepi.

Jeho hlavní potravou byla pravděpodobně velká kopytnatá zvířata, jako jsou koně a jeleni. Díky své vysoké rychlosti a silným drápům byl schopný úspěšně loviti i velmi rychlou kořist. Mimo to byl pravděpodobně také schopný lovit menší zvířata, jako jsou králíci nebo ptáci.

Přesný důvod vyhynutí tohoto druhu geparda stále není znám. Mohlo se jednat o změny v životním prostředí, konkurenci s jinými dravci nebo snížení počtu kořisti. V současné době je tento druh znám pouze z fosilních nálezů, které nám umožňují nahlédnout do jeho života a vývoje.