AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

 • Český název
 • Antilopa čtyřrohá
 • Latinský název
 • Tetracerus quadricornis

Známé také jako

 • čtyřrožec srnčí

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:sudokopytníci
Čeleď:turovití
Rod:antilopa
Druh:antilopa čtyřrohá

Váhy a míry

 • Výška v kohoutku:
 • od 55 do 65 cm
 • Délka:
 • od 80 do 110 cm
 • Délka ocasu:
 • od 10 do 15 cm
 • Hmotnost:
 • od 15 do 25 kg

Biologická data

 • Délka březosti:
 • od 7,5 do 8 měsíců

Stav ohrožení

 • Ohrožen
 • Populace:
 • 10000 ks

Facebook

Antilopa čtyřrohá

Antilopa čtyřrohá
(Tetracerus quadricornis)

Popis zvířete

Antilopa čtyřrohá (Tetracerus quadricornis) také čtyřrožec srnčí, je jediný druh čeledi turovitých, jehož samci mají dva páry růžků.

Popis

Je v kohoutku vysoká 55 až 65 cm, dlouhá 80 až 110 cm a váží 15 až 25 kg. Ocas měří 10 až 15 cm. Krátká, hrubá srst je svrchu těla tmavě červenohnědá, spodek těla a nohy jsou bělavé. Čenich a vnější plochy slechů jsou načernalé. Přes štíhlé nohy je nejasný pásek srsti tmavé barvy, malá kopyta jsou rozeklaná, vpředu kulatá.

Rohy rostou jen samcům. Hlavní pár vyrůstá kolmo nahoru mezi slechy, bývá vysoký 5 až 12 cm a objevuje se již v mladém věku. Druhý pár vyrůstá na nejpřednější části čela a dosahuje délky jen 2 až 4 cm, začínají růst až po 14 měsících věku. Sekundární rohy mohou u starších zvířat upadnout, u jiných zase nevyrostou vůbec a zvíře má na hlavě jen uzliny černé, bezchlupé kůže.

Způsob života

Je to plachá, ostražitá a hbitá antilopa žijící ve světlých listnatých lesích, lesostepích a travnatých pahorkatinách Indie a Nepálu. K lidem je nedůvěřivá a je nelehké ji spatřit. Nežije na rozdíl od většiny antilop ve stádech, ale osamoceně neb v párech. Nemigruje, ale obývá stálý region, který není příliš vzdálen od vody.

Je to býložravec živicí se travinami, listím a případnými plody.

Rozmnožování

Během říje, která probíhá od července do září, jsou samci, jinak mírní, útoční vůči sokům. Po období březosti, která trvá 7,5 až 8 měsíců se rodí jedno nebo dvě chůze schopná telata o váze asi 1 kg. Pohlavní zralosti dosahují krávy ve věku jednoho roku. V zajetí se antilopa čtyřrohá dožívá průměrného věku 10 let.

Ochrana

Podle , také je vyhledávána pro chov v ZOO. Mezi přirozené nepřítele patří tygři, leopardi, vlci, divocí psi a kočky.

Je to druh s rozptýlený výskytem a malým stavem populace (méně než 10 000 jedinců) a platí pro něj "Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin", která ve snaze zamezit nelegálnímu odchytu a prodeji ohrožených zvířat stanovuje pravidla pro obchodování. Nakládání s těmito zvířaty řídí "Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 2. dubna 1997", kterou se provádějí některá ustanovení "Zákona č. 16/1997 Sb. ..."Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii