AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Banteng
  • Latinský název
  • Bos javanicus

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:sudokopytníci
Čeleď:turovití
Rod:Tur
Druh:banteng

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Facebook

Banteng

Banteng
(Bos javanicus)

Popis zvířete

Banteng, vědecky nazývaný Bos javanicus, je velký druh divokého skotu, který původně pochází z jižní a jihovýchodní Asie. Banteng je často nalezneme v pralesích, bambusových lesích, na savanách a v horských oblastech.

Banteng je velké zvíře, jehož hmotnost dosahuje až 800 kilogramů a výška v kohoutku až 190 centimetrů. Rozlišujeme mezi samcem a samicí podle jejich barvy srsti. Samci jsou tmavě hnědí až černí, zatímco samice a mláďata jsou světle hnědá. Banteng má také charakteristické špičaté rohy, které jsou u samic kratší a u samců mohou dosahovat délky až jeden metr.

Stravování bantenga je založené na rostlinné potravě, která zahrnuje trávu, listí, ovoce a květiny. Živí se převážně v noci a v raných ranních hodinách, zatímco během dne odpočívá ve stínu stromů.

Banteng je známý svou plachostí a opatrností, což ho činí těžko dostupným pro pozorování. Jsou to společenská zvířata, která žijí v menších skupinách sestávajících z jednoho samce, několika samic a jejich mláďat. Samotní samci, kteří nejsou součástí skupiny, se často sdružují do samostatných skupin.

Banteng je označován jako zranitelný druh, jehož populace je v přírodě stále menší. Hlavní příčiny poklesu populace jsou lov, ztráta přirozeného prostředí a nemoci přenášené domácím skotem. Navzdory tomu se bantengovi daří v zajetí a byl úspěšně reintrodukován do některých oblastí, kde dříve vyhynul.