AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Bojga hnědá
  • Latinský název
  • Boiga irregularis

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:plazi
Řád:šupinatí
Podřád:hadi
Čeleď:užovkovití
Rod:bojga
Druh:bojga hnědá

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 1 do 2 m

Facebook

Bojga hnědá

Bojga hnědá
(Boiga irregularis)

Popis zvířete

Bojga hnědá (Boiga irregularis) je stromový had z čeledi užovkovitých pocházející z Austrálie a Indonésie. Jeho invaze na ostrov Guam, která započala někdy v 50. letech 20. století, představuje jednu z nejagresivnějších ekologických invazí, jakou kdy lidstvo zaznamenalo.

Vzhled

Bojga je žlutý, žlutohnědý, hnědý, zelený nebo hnědozelený had s hlavou relativně velkou (vzhledem ke zbytku těla). Obvykle dosahuje délky 1-2 metry, ale výjimečně může dosáhnout až tří. Jde o plaché a striktně noční zvíře, přes den se skrývá. Zaskočen zaujímá klasickou výhrůžnou S-pozici a může být dosti agresívní.

Jed

Jed bojgy hnědé není příliš účinný, zdravého člověka obvykle nezabije, není-li alergický. Nebezpečný však může být starším a nemocným lidem nebo malým dětem.

Rozšíření

Bojga hnědá se přirozeně vyskytuje v severní a východní Austrálii, východní Indonésii, na Nové Guinei a Šalomounových ostrovech. Jako agresívní invazní druh se zachytila na Guamu. Jednotliví jedinci byli dále zaznamenáni na těchto nepůvodních lokalitách: Havajské ostrovy, Texas, Okinawa atd.

Invaze na Guamu

Někdy během 50. let se několik těchto hadů (nebo jen oplodněná samička) dostalo na ostrov Guam, který byl do té doby prost jakýchkoliv podobných predátorů. Předpokládá se, že jako dopravce posloužila americká válečná loď nebo nějaký materiál, v němž se had(i) skryl(i). Na Guamu nalezl(i) ideální prostředí a začal(i) se exponenciálně množit. Zhruba v polovině 60. let byl rozšířen na polovině ostrova, v roce 1968 již prokazatelně žil na celém jeho území. V dnešních dnech má jeho populace hustoty 13 000 jedinců na čtvereční míli, přičemž ale větší a starší jedinci už zjevně trpí stresem z nedostatku potravy. Důsledkem tohoto přemnožení je vyhubení 10 z 13 ptačích druhů žijících na ostrově před invazí, zbylé jen tak tak přežívají, zpravidla na speciálních lokacích, kde jsou před hady chráněni. Těžce decimováni jsou též pozemní a stromoví obratlovci.

Had škodí i lidským obyvatelům ostrova. Na denním pořádku jsou uštknutí lidí či výpadky proudu - od roku 1978 bylo zaznamenáno 1 200 velkých výpadků elektrického proudu vzniklých vyzkratováním elektrického vedení hady, kteří vyšplhali na stožáry nebo vnikli do transformátorů.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii