AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Cvrček lesní
  • Latinský název
  • Nemobius sylvestris

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Podkmen:šestinozí
Třída:hmyz
Podtřída:křídlatí
Řád:rovnokřídlí
Podřád:kobylky
Čeleď:cvrčkovití
Druh:cvrček lesní

Váhy a míry

  • Délka:
  • do 1 cm

Stav ohrožení

  • Neohrožen

Facebook

Cvrček lesní

Cvrček lesní
(Nemobius sylvestris)

Popis zvířete

Cvrček lesní, vědecky známý jako Nemobius sylvestris, je malý hmyz patřící do řádu Orthoptera a s podřádem cvrčci. Toto zvíře je endemické pro Evropu, což znamená, že se vyskytuje pouze na tomto kontinentu.

Cvrčci lesní jsou malí, měří obvykle mezi 12 a 20 mm. Mají dlouhé, úzké tělo, které je obvykle hnědé nebo šedohnědé barvy, což jim umožňuje skvěle se maskovat mezi listy a větvemi lesa. Na hlavě mají dvě velké složené oči a šest tykadel, které používají k navigaci a hledání potravy.

Jedna z nejvýraznějších charakteristik cvrčka lesního je jeho schopnost vydávat hlasitý zvuk, který je často slyšet v noci v lese. Tento zvuk produkuje třením zadních končetin o křídla. Samci tuto metodu používají k přilákání samiček k páření.

Cvrčci lesní jsou primárně noční živočichové, kteří se během dne skrývají pod kameny nebo v dutinách stromů. Jejich hlavní potravou jsou různé druhy rostlin, semena a malý bezobratlí hmyz.

Rozmnožování cvrčků lesních probíhá v teplých letních měsících. Samičky kladou vajíčka do půdy, kde zůstávají po zbytek zimy. Larvy se líhnou na jaře a procházejí několika vývojovými stadii, než dosáhnou dospělosti.

Cvrčci lesní jsou důležitou součástí lesního ekosystému. Slouží jako potrava pro mnoho druhů ptáků a savců, zároveň pomáhají kontrolovat populace jiných druhů hmyzu tím, že je konzumují. Jejich zpěv je také důležitým indikátorem zdraví lesního ekosystému. Navzdory své malé velikosti mají tedy cvrčci lesní velký význam pro své prostředí.