AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Datel černý
  • Latinský název
  • Dryocopus martius

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:šplhavci
Čeleď:datlovití
Rod:datel
Druh:datel černý

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 45 do 50 cm
  • Rozpětí křídel:
  • 76 cm
  • Hmotnost:
  • od 250 do 320 g

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Datel černý

Datel černý
(Dryocopus martius)

Popis zvířete

Datel černý (Dryocopus martius) je největší evropský zástupce čeledi datlovitých. Vyskytuje se v borových, bukových i smíšených lesích na velkém území Eurasie.

Popis

Datel černý je se svou délkou 45-50 cm, hmotností 250-320 g a rozpětím křídel kolem 76 cm velký zhruba jako vrána. Má štíhlé, černé tělo se světlým silným zobákem, protáhlou hranatou hlavou, šedými končetinami a bílýma očima. U pohlaví je slabě vyvinut pohlavní dimorfismus. Samec má na hlavě červenou „čepičku“, samice má pouze červený týl. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá datel černý přímo, a nikoli ve vlnovkách.

Chování

Živí se především dřevokaznými škůdci, mravenci, brouky nebo jejich larvami, které pomocí svého skvěle tvarovaného dlátového zobáku vytesává ze živého i mrtvého dřeva. Na nabírání kořisti z těžko dostupných míst má dlouhý lepkavý jazyk se zoubky na konci.

Datel černý je stálý pták. V letu se ozývá zvučným „kví kví kví“, v sedě pronikavým „kliééé“.

Hnízdní dutina má hranatý tvar a datlové si ji nejčastěji vytesávají až 8 m nad zemí v kmenech buků. Samice do ni během května klade 4 až 5 vajec, na kterých sedí střídavě oba rodiče, přičemž ten kdo nesedí přečkává noc v již předem vytesané dutině poblíž hnízdní dutiny s několika východy. Inkubační doba trvá 12 až 14 dní a mláďata hnízdo opouští po 23-28 dnech života. Opuštěné hnízdní dutiny datlů následně využívá k hnízdění např. holub domácí, hohol severní nebo mandelík hajní.

Ohrožení a početnost v ČR

V České republice se jedná o poměrně hojný druh. Vzhledem k jeho plaché povaze je však poměrně obtížné jej v přírodě spatřit. Dle Bernské úmluvy se jedná o přísně chráněný druh, u kterého byla v posledních desetiletích zaznamenána zvyšující se početnost. Počet hnízdících párů mezi lety 2001-2003 se odhaduje na 4-8 tisíc párů.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii