AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Hlemýžď zahradní
  • Latinský název
  • Helix pomatia

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:měkkýši
Třída:plži
Čeleď:hlemýžďovití
Rod:hlemýžď
Druh:hlemýžď zahradní

Váhy a míry

  • Výška v kohoutku:
  • od 30 do 50 mm
  • Délka:
  • 10 cm
  • Rychlost:
  • 0,005 km/h

Facebook

Hlemýžď zahradní

Hlemýžď zahradní
(Helix pomatia)

Popis zvířete

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) je druh suchozemského plže z čeledi hlemýžďovití a současně největší ulitnatý plž v Česku. Má žlutohnědou schránku s tmavými pásky. Dožívá se až šesti let, vyskytuje se v křovinách a hájích, ale často i v zahradách. Zimu přečkává v půdě.

Pohybuje se rychlostí až 5 m/h.

Vzhled

Hlemýžď zahradní má kulovitou pravotočivou ulitu z uhličitanu vápenatého širokou 32-50 mm a vysokou 30-50 mm. Tělo je však dlouhé asi 10 cm. Základní stavba těla je stejná jako u ostatních stopkookých plžů. Hlava nese 2 páry tykadel, z nichž ten delší pár nese oči a kratší pár je orgánem čichu a hmatu. Ústní otvor obsahuje uvnitř radulu, což je pilníkovitá chitinová destička. Svalnatá noha vylučuje hlen, který slouží k pohybu. Vnitřní orgány jsou uloženy v ulitě.

Soustavy

Trávicí soustava
ústa s pilníkovitou chitinovou destičkou (radula), hltan, jícen, žaludek, střevo, slinivkojaretní žláza

Dýchací soustava
plicní vak (součást pláště)

Vylučovací soustava
ledvina

Cévní soustava
otevřená, srdce (1 komora a 1 předsíň), namodralá krev (měď)

Nervová soustava
uzlinová

Pohlavní soustava
přímý vývoj, hermafrodité

Potrava
Živí se rostlinami, které ukusuje pomocí raduly, denně zkonzumuje tolik potravy, kolik sám váží. Na rozdíl od mnoha jiných plžů dokáže trávit celulózu.

Vývoj a rozmnožování

Hlemýžď je hermafrodit, vývoj je přímý. Dva hlemýždi k sobě přilnou spodními ploskami a napřímí se do vztyčené polohy. Páření trvá dlouhé hodiny. Hlemýždi využívají každé příležitosti ke spáření. Po spáření jedinec naklade do dutiny, kterou si sám vyhrabal v zemi, 25-50 vajíček. Dožívá se pěti až sedmi let.

Využití hlemýždě člověkem

V některých zemích slouží jako potrava člověka, či se pořádají i hlemýždí závody. Jejich chov k jídlu byl znám už za dob Římanů. Dnes je konzumováno přibližně 15 druhů rodu Helix. Masový chov, který by pokryl poptávku, se stále nedaří. Získávají se tedy většinou sběrem v přírodě. To může ovšem v některých lokalitách znamenat vážné ohrožení populací.

Rozšíření a ohrožení

Hlemýžď zahradní žije na vlhkých a stinných místech v trávě, v křoví, na okrajích lesů. Objevuje se také na zahradách (někdy považovaný za škůdce). Centrum areálu rozšíření je ve střední a jihovýchodní Evropě. Je uveden v příloze V směrnice o stanovištích.

Je rozšířen v Belgii, v České republice [málo dotčený druh (LC)], ve východní Francii, v severní Itálii, v Německu (uveden jako zvláště chráněný druh v příloze 1 Spolkového nařízení o ochraně druhů, v Nizozemsku , v Rakousku, v západní části Ruska, na Slovensku, na Ukrajině a v zemích Balkánu.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii