AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Hyposmocoma molluscivora
  • Latinský název
  • Hyposmocoma molluscivora

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Podkmen:šestinozí
Třída:hmyz
Podtřída:pterygota
Řád:motýli
Čeleď:zdobníčkovití
Druh:hyposmocoma molluscivora

Facebook

Hyposmocoma molluscivora

Hyposmocoma molluscivora
(Hyposmocoma molluscivora)

Popis zvířete

Hyposmocoma molluscivora, známá také jako hawaijská terčovkovitá, je skutečně jedinečným druhem motýla. Tímto druhem motýla je zvláštní, že je endemický pro Havajské ostrovy a je známý tím, že se živí na specifickém dietě. Na rozdíl od většiny jiných druhů motýlů, které se živí nektarem z květin, je H. molluscivora známá tím, že je jediným známým druhem motýla, který se živí hlemýždi.

H. molluscivora je malý motýl, s jedním z nejmenších rozpětí křídel mezi všemi druhy motýlů. Dospělí jedinci mají hnědé křídla pokrytá drobnými fleky světlejších tónů. Křídla jsou obvykle složena těsně kolem těla, když jsou v klidu, což dává tomuto motýlu jeho charakteristický úzce válcovitý vzhled. Larvy jsou obzvláště zajímavé, protože tvoří malé, zavřené kokony, které používají jako ochranu a také jako prostředek pro pohyb.

H. molluscivora má neobvyklý životní cyklus. Samičky kladou vajíčka uvnitř kokonů, které poté vylíhnou malé larvy. Tyto larvy následně opouštějí svůj kokon a začnou hledat hlemýždě, které se stanou jejich hlavním zdrojem potravy. Jakmile najdou hlemýždě, začnou ho konzumovat, zatímco se nachází uvnitř jeho skořápky. Jakmile je hlemýžď zcela konzumován, larva se vrátí do svého kokonu, kde prodělá metamorfózu a stane se dospělým motýlem.

Výskyt tohoto motýla je omezen pouze na určité oblasti na Havajských ostrovech, kde existuje dostatek hlemýžďů, které mohou sloužit jako zdroj potravy pro larvy. Bohužel, ztráta přirozeného prostředí a invazivní druhy představují vážné hrozby pro přežití H. molluscivora. V současné době probíhají výzkumy a ochranářské snahy, aby se pomohlo chránit a zachovat tento jedinečný druh motýla.

Podobná zvířata: