AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Jazyk obecný
  • Latinský název
  • Solea solea

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:paprskoploutví
Řád:platýsi
Čeleď:jazykovití
Rod:jazyk
Druh:jazyk obecný

Váhy a míry

  • Délka:
  • 70 cm
  • Hmotnost:
  • 3 kg

Biologická data

  • Délka života:
  • 26 let

Facebook

Jazyk obecný

Jazyk obecný
(Solea solea)

Popis zvířete

Jazyk obecný (Solea solea) je druh mořské ryby, řádu platýsů, z čeledi jazykovití (Soleidae), které se tvar těla uzpůsobil životu u mořského dna. Obývá oblast severovýchodního Atlantického oceánu.

Popis

Jazyk obecný dorůstá průměrně délky okolo 70 cm (jiné zdroje uvádějí obvyklou velikost mezi 30 až 40 cm s maximální velikostí 60 cm) s maximální pozorovanou hmotností 3 kg. Jedná se o dlouholetou rybu, která se může dožít až 26 let. Jazyk má zploštělé tělo, které je levou stranou přisedlé k mořskému dnu a má bílou barvu. Pravá strana těla směřuje k vodní hladině a má hnědou až šedohnědou barvu, ale tato barva záleží často na okolí. Tvar těla je oválný, v přední části se nachází malá hlava. Kolem celého těla je hřbetní ploutev, která je tvořena 75 až 93 ploutevními paprsky. Na stranách těla se nachází prsní ploutve, ta na spodní straně je v podstatě zakrnělá a jazyk jí nevyužívá díky přisedlému způsobu života. Ocasní ploutev splývá s hřbetní a řitní ploutví.

Výskyt

Obývá oblast severovýchodní části Atlantického oceánu v hloubkách od 0 do 150 metrů, což odpovídá pobřežním vodám západní Afriky, Portugalska, Španělska, Francie, oblasti kanálu La Manche, Britskému souostroví, pobřeží Beneluxu, Severního moře, Norska, Islandu, Středozemí a částečně i oblasti Černého moře. Vyhledává oblasti s písčitým až bahnitým dnem, kde by se mohl zahrabávat do podloží a skrývat se v něm. Často proniká i do ústí sladkovodních řek.

Nejčastěji se vyskytují v oblastech, kde se teplota vody pohybuje mezi 8 až 24 °C. Během zimy z tohoto důvodu dochází k jeho migraci do hlubších vod a to až do hloubky okolo 150 metrů. Přes léto se vyskytuje převážně v oblastech do hloubky okolo 60 metrů.

Potrava

Jazyk útočí převážně v noci na drobné živočichy jako například červy, měkkýše a korýše, kteří žijí na dně, včetně drobných rybek. Přes den je částečně zahrabán v písku, či bahně, čímž snižuje svojí možnost být odhalen predátory.

Rozmnožování

Jazyk se tře v rozmezí února až března, kdy se jedinci přesunují na mělčinu o teplotě vody mezi 6 až 12 °C. Během tření dochází k uvolnění 100 až 150 tisíců jiker do vody, které jsou následně volně unášeny mořskými proudy a vlněním. Oplodněná vajíčka se začínají vyvíjet a za přibližně 10 dnů se z jiker líhnou larvy, které pokračují v růstu. Malé rybky začínají žít přisedlým způsobem života přibližně v době, kdy dorostou velikosti 1,5 cm.

Hospodářský význam

Jazyk obecný je hojně loven pro maso, které je s oblibou konzumováno. Připravuje se jak vařením, dušením, grilováním, tak i pečením. Cena jeho masa je poměrně vysoká.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

Podobná zvířata: