AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Jeřáb laločnatý
  • Latinský název
  • Bugeranus carunculatus

Známé také jako

  • jeřáb bradavičnatý

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:krátkokřídlí
Čeleď:jeřábovití
Druh:jeřáb laločnatý

Váhy a míry

  • Délka:
  • 175 cm
  • Hmotnost:
  • od 7,1 do 8,5 kg

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Facebook

Jeřáb laločnatý

Jeřáb laločnatý
(Bugeranus carunculatus)

Popis zvířete

Jeřáb laločnatý, vědeckým názvem Bugeranus carunculatus, je velký a vzácný druh ptáka patřící do čeledi jeřábovitých. Tento druh se vyznačuje výraznými červenými laloky kůže pod krkem a okolo zobáku, které jsou nejvýraznější u samců a v době námluv. Má dlouhé, štíhlé nohy a krk, které mu umožňují hledat potravu v hlubokých vodách. Má také široká křídla, která mu umožňují dlouhé lety.

Jeřábi laločnatí jsou velcí ptáci, dosahující délky těla až 120 cm a váhy až 7,5 kg. Barva peří je převážně šedá s bílými křídly a černým ocasem. Jeřáb laločnatý má také velmi dlouhý, silný zobák, který je ideální pro lov ryb a ostatních vodních živočichů.

Tento druh jeřába se vyskytuje v jižní a východní Africe, kde obývá bažiny a mokřady. Jeřábi laločnatí jsou stěhovaví ptáci, kteří se přesouvají podle ročních období, aby našli dostatek potravy a vhodné podmínky pro hnízdění.

Jeřábi laločnatí jsou monogamní, tedy tvoří páry na celý život. Samice snáší obvykle dvě vejce, která jsou inkubována oběma rodiči po dobu přibližně 30 dnů. Mláďata jsou schopna létat ve věku asi tří měsíců, ale zůstávají s rodiči až do dalšího rozmnožovacího období.

Jeřábi laločnatí se živí především rybami a obojživelníky, ale také konzumují plody, semena a bezobratlé. Díky své velikosti mají málo přirozených predátorů, ale mláďata mohou být ohrožena dravci, jako jsou jestřábi a orli.

Jeřáb laločnatý je považován za ohrožený druh, především kvůli ztrátě přirozeného prostředí a lovem. Světová populace se odhaduje na méně než 30 000 jedinců. Záchranné programy a mezinárodní ochrana se snaží tuto populace stabilizovat a zabezpečit její přežití do budoucna.

V kterých českých ZOO je k vidění