AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Kobylka sága
  • Latinský název
  • Saga pedo

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Podkmen:šestinozí
Třída:hmyz
Podtřída:křídlatí
Řád:rovnokřídlí
Podřád:kobylky
Čeleď:kobylkovití
Rod:sága
Druh:kobylka sága

Váhy a míry

  • Délka:
  • 7 cm

Facebook

Kobylka sága

Kobylka sága
(Saga pedo)

Popis zvířete

Kobylka sága (Saga pedo) je velmi velká bezkřídlá kobylka dorůstající až 7 cm (bez kladélka). Zbarvení je většinou zelené, jižněji se vyskytují jedinci těž hnědaví a skvrnití. V Česku je kobylka sága chráněna zákonem jako kriticky ohrožený druh.

Způsob života

Nejsou známí samci, pravděpodobně se rozmnožuje jen partenogenezí. Klade neobvykle velká vajíčka (11,8 x 3,8 mm), z nich se v květnu líhne nymfa podobná dospělci. Živí se dravě, většinou sarančaty a jiným hmyzem (i kudlankou nábožnou). V Česku se s dospělou ságou lze setkat od konce července do října.

Rozšíření

Je to pontomediteránní druh, rozšířený v jižní a jihovýchodní Evropě od Španělska až po Ural a jižní Sibiř. Severní hranice areálu druhu tvoří Wallis v Alpách, okolí Vídně, jižní Morava a Slovensko. V ČR se vyskytuje nejčastěji na xerotermních kopcích (Pálava, Devínská Kobyla a jižní výběžky Karpat). Šíření ságy je velmi pomalé a její přítomnost na lokalitě dokumentuje, že zde nebo v nejbližším okolí žije od teplého poledového stepního období.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

Podobná zvířata: