AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Kobylka zelená
  • Latinský název
  • Tettigonia viridissima

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Podkmen:šestinozí
Třída:hmyz
Podtřída:křídlatí
Řád:rovnokřídlí
Podřád:kobylky
Čeleď:kobylkovití
Rod:kobylka
Druh:kobylka zelená

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 27 do 38 mm

Facebook

Kobylka zelená

Kobylka zelená
(Tettigonia viridissima)

Popis zvířete

Kobylka zelená, vědecky známá jako Tettigonia viridissima, je druh hmyzu patřící do řádu rovnokřídlých a čeledi kobylokovitých. Tento druh je velmi rozšířený a vyskytuje se především v Evropě a částech Asie, ale může být nalezen i na dalších místech na celém světě.

Tato kobylka je zářivě zelená, což jí pomáhá skrývat se ve vegetaci, kde loví různé druhy hmyzu a malých bezobratlých. Jedná se o velmi velký druh kobylky, dosahující délky až 7 centimetrů. Samice jsou obecně větší než samci a jsou vybaveny dlouhým kladélkem na konci těla, které slouží k ukládání vajíček do půdy nebo rostlin.

Hlava kobylky zelené je malá s velkými, kulatými očima a dlouhými, nitkovitými tykadly, které mohou dosáhnout délky až dvakrát delší než tělo. Její tělo je pokryté drobnými chloupky, které jí pomáhají vnímat okolní prostředí.

Kobylka zelená je známá svým hlasitým zpěvem, který produkuje třením zadních nohou o křídla. Tento zvuk je často slyšet v létě během noci a slouží k přilákání samic k páření.

Kobylky zelené přezimují jako vajíčka, z nichž se na jaře líhnou malé nymfy. Ty se postupně vyvíjejí do dospělých jedinců, přičemž procházejí několika stadii vývoje, které trvají několik měsíců. Kobylka zelená se dožívá zhruba jednoho roku.

Co se týče potravy, kobylka zelená je všežravec, který se živí širokou škálou potravy, od rostlin po malý hmyz. Její schopnost skákat jí umožňuje snadno loví svou kořist a uniknout před predátory.

Celkově je kobylka zelená fascinujícím druhem hmyzu s jedinečnými adaptacemi, které jí umožňují přežít v různých prostředích. Je to důležitý člen ekosystému, který hraje klíčovou roli v potravních řetězcích a přispívá k udržení rovnováhy přírody.

Podobná zvířata: