AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Kolpík africký
  • Latinský název
  • Platalea alba

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:brodiví
Čeleď:ibisovití
Druh:kolpík africký

Váhy a míry

  • Délka:
  • 90 cm
  • Hmotnost:
  • 1,8 kg

Facebook

Kolpík africký

Kolpík africký
(Platalea alba)

Popis zvířete

Kolpík africký (Platalea alba) se vyskytuje na území Afriky jižně od Sahary a na Madagaskaru. Má rád mělká jezera a pomalu tekoucí vody s bahnitým nebo písčité dno, kde vždy nalezne dostatek potravy. Potravu loví tak, že při procházení vodou pohybují lžícovitým zobákem ze strany na stranu. Jejich jídelníček obsahuje hmyz, korýše, měkkýše a různé larvy.

Tento druh je typickým dlouhonohým brodivým ptákem. Na jeho těle převažuje bílá barva, pouze nohy, líce a zobák jsou růžové. Stejně jako ostatní kolpíci i on je dobře rozpoznatelný podle nápadného lžícovitého zobáku.

Jedná se o tiché a nenápadné ptáky, kteří mimo období hnízdění mohou žít samotářsky, v párech nebo ve skupinách. Při letu mají natažený krk i končetiny.

Rozmnožování

Délka inkubace je 25 - 26 dní. Samice snáší 2 - 4 vejce. Mláďata jsou schopna letu již po 30ti dnech. Jako většina brodivých i kolpíci afričtí hnízdí na stromech ve velkých koloniích. V období rozmnožování mají oba partneři své úkoly vzorně rozděleny. Oba se střídají v sezení na vejcích i v krmení potomků. Při vylíhnutí mají malí kolpíci krátký úzký zobák. Až s přibývajícímy dny se začíná prodlužovat a přeměňovat v charakteristickou „lžíci“.

V kterých českých ZOO je k vidění