AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

 • Český název
 • Konipas horský
 • Latinský název
 • Motacilla cinerea

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:pěvci
Čeleď:konipasovití
Rod:konipas
Druh:konipas horský

Váhy a míry

 • Délka:
 • od 18 do 19 cm
 • Rozpětí křídel:
 • od 25 do 27 cm
 • Hmotnost:
 • od 15 do 21 g

Stav ohrožení

 • Ohrožen

Facebook

Konipas horský

Konipas horský
(Motacilla cinerea)

Popis zvířete

Konipas horský (Motacilla cinerea) je malý pěvec z čeledi konipasovitých (Motacillidae) rozšířený ve velké části Eurasie a v severní Africe.

Popis

Je podstatně štíhlejší než vrabec domácí a velký asi jako konipas bílý, s nápadně dlouhým černým ocasem, jímž neustále pohybuje nahoru a dolů. Má žlutou spodní část těla, záda jsou olivově hnědá a šedá. Samec se od samice liší sytě žlutou spodní částí těla a šedou hlavou, ve svatebním šatě mívá navíc černé hrdlo. Samice postrádá sytě žlutou spodní část těla a hlavu má šedozelenou. Mládí ptáci jsou hnědošedí, ze spodu až nahnědle žlutí.

Chování

Konipas horský se v Česku celoročně vyskytuje v horním a středním toku potoků a rychle tekoucích řek. Severoevropské, východoevropské a západoevropské populace migrují do Afriky, jižní Asie a Papuy Nové Guiney.

Živí se především hmyzem a jinými bezobratlými, které vyhledává na březích vod. Ozývá se zvuky velice podobnými zvukům vydávaným konipasem bílým. Nejčastěji vydává vysoké „cis-is“ nebo „cit it“, při vzrušení protáhlé „sííít“.

Hnízdí v puklinách skal, útesů, mostů nebo v dutinách stromů vždy poblíž vody. V Česku hnízdí od dubna do srpna a ročně klade 2 snůšky obsahující 4-6 bílých, často i skvrnitých vajec o velikosti 19×14 mm. Na vejcích sedí střídavě oba rodiče po dobu 12-14 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 12-13 dnech života. Konipas mnohdy pečuje o mláďata kukaček.

Poddruhy

- Konipas evropský (Motacilla cinerea cinerea) - Evropa po Kavkaz a Írán, na východě též Maghreb.
- Motacilla cinerea patriciae - Azory.
- Motacilla cinerea schmitzi - Madeira.
- Motacilla cinerea canariensis - Kanárské ostrovy.
- Motacilla cinerea melanope - Asie od pohoří Ural po východní Afghánistán a řeku Amur.
- Konipas asijský (Motacilla cinerea robusta) - Dálný východ od Kamčatky přes Ochotského moře až po Mandžusko a Japonsko.

Výskyt a stav v Česku

V Česku se jedná o hojně rozšířeného pěvce vyskytujícího se na téměř celém území. Místy chybí v nížinách, v horách vystupuje ale velmi vysoko. V letech 2001-003 v Česku hnízdilo odhadem 20-40 tisíc párů.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii