AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Krátkorep filipínský
  • Latinský název
  • Pseudotyphlops philippinus

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:plazi
Řád:šupinatí
Podřád:hadi
Čeleď:krátkorepovití
Druh:krátkorep filipínský

Váhy a míry

  • Délka:
  • 30 cm

Stav ohrožení

  • Neohrožen

Facebook

Krátkorep filipínský

Krátkorep filipínský
(Pseudotyphlops philippinus)

Popis zvířete

Krátkorep filipínský (Pseudotyphlops philippinus) je vzácný druh hada, který je endemický pro Filipíny, kde tvoří součást místní fauny. Tento malý, pozoruhodný tvor je členem rodiny Typhlopidae, která je známá svými neobvykle malými a slabo-vidícími členy.

Tento druh hada je uzpůsobený k životu pod zemí, což je patrné na jeho tělesných rysů, včetně jeho krátkého těla a repu. Jeho tělo je hladké a válcovité, s hřbetní stranou obvykle v různých odstínech hnědé až černé a světlejší spodní stranou. Tělo je pokryté malými šupinami, které jsou pevné a nepropustné pro vodu. Má velmi malé oči, které jsou téměř neviditelné a slouží jen k rozlišení světla a tmy.

Krátkorep filipínský dosahuje délky jen několik desítek centimetrů a jeho velikost je srovnatelná s velikostí malého červa. Tento druh hada má velmi specifickou dietu, která se skládá především z hmyzu a malých bezobratlých, které vyhledává ve vlhké půdě.

Co se týče chování, krátkorep filipínský je z velké části noční tvor, který tráví většinu dne ukrytý pod zemí. Je to samotářský druh, který se s ostatními jedinci setkává jen v období rozmnožování. Samice klade jen několik vajec, která pak pečlivě stráží.

Ačkoliv je tento druh hada unikátní a fascinující, je také považován za ohrožený. Jeho populace je omezena na malou oblast a je ohrožena ztrátou přirozeného prostředí kvůli lidské činnosti. Proto je důležité, aby byly učiněny kroky k ochraně tohoto vzácného a neobvyklého druhu.

Podobná zvířata: