AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

 • Český název
 • Medvěd kodiak
 • Latinský název
 • Ursus arctos middendorffi

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:šelmy
Podřád:psotvární
Čeleď:medvědovití
Rod:medvěd
Druh:medvěd hnědý
Poddruh:medvěd kodiak

Váhy a míry

 • Délka:
 • 3,2
 • Hmotnost:
 • 700 kg

Biologická data

 • Počet mláďat:
 • 2-3

Stav ohrožení

 • Ohrožen

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Medvěd kodiak

Medvěd kodiak
(Ursus arctos middendorffi)

Popis zvířete

Medvěd kodiak, medvěd hnědý kodiak, nebo jen jednoduše kodiak (Ursus arctos middendorffi), je největší poddruh medvěda hnědého rozšířený pouze na ostrově Kodiak u jižního pobřeží Aljašky.

Popis

Kodiak je spolu s ledním medvědem největším žijícím zástupcem své čeledi. Často bývá i více jak 3,2 m dlouhý a mnohdy váží i více jak 700 kg. Vzhledově se nejvíce podobá medvědu hnědému kamčatskému, od kterého se liší včetně velikosti i o něco tmavším zbarvením srsti.

Chování

Žije samotářským způsobem života a brání si rozsáhlé teritorium, které je však díky vyšší dostupnosti potravy nejmenším v porovnání s jinými medvědovitými šelmami. Průměrná hustota populace je 285 jedinců na 1 000 km2. Kodiak je všežravec a většinovou část jeho potravy tvoří rostlinná strava. Živí se rostlinami, lesními plody, rybami, občas útočí i na mnohem větší zvířata, např. na jeleny nebo hospodářský dobytek až do velikosti tura domácího.

Kodiak se páří během května a června a se svým druhem zůstává obvykle několik týdnů. Samice rodí během nepravé hibernace (zimního spánku) 2-3 mláďata.

Početnost

V současnosti jsou všechny populace medvěda kodiaka zdravé a schopné rozmnožování a v některých lokalitách se jejich početnost stále výrazněji zvyšuje. Počet volně žijících jedinců však není zdaleka tak vysoký, a odhaduje se průměrně na 3 500 kusů. I přesto je ve většině lokalitách povolen odstřel a každoročně bývá zabito zhruba 180 jedinců, z čehož bývá až 75 % samců.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii