AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Moták pochop
  • Latinský název
  • Circus aeruginosus

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:dravci
Čeleď:jestřábovití
Rod:moták
Druh:moták pochop

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Moták pochop

Moták pochop
(Circus aeruginosus)

Popis zvířete

Moták pochop (Circus aeruginosus) je štíhlý pták z řádu dravců.

Popis

Samci jsou světlejší, s tmavými konci křídel, mají hnědé břicho a dlouhý ocas. Samice je nepatrně větší, celkově tmavější než samec, na hlavě má žlutou čepičku a bílý kostřec. Mladí ptáci jsou ještě tmavější než samice, bez čepičky. Poznáme ho podle jeho typického letu nízko nad terénem. Můžeme ho snadno zaměnit s Motákem lužním, který je však štíhlejší s podélnými pruhy zespodu křídel. Při toku předvádí samec v letu akrobatické kousky, vystoupá vysoko do oblak a pak se snáší dolů za svojí družkou. Hlas v toku je vysoké „kví-eh“ a pískavé „fíh“. Od stejně velké káně lesní se liší útlejším vzezřením, delším ocasem a při klouzavém letu staví obě křídla do polohy širokého V.

Rozmnožování

Pochopové preferují otevřenou krajinu, pro hnízdění si vybírají rákosové porosty, nebo polní kultury (ozim, řepka, vojtěška). Hnízdí vždy v blízkosti vody. Zde si staví hnízdo ze stébel a větví. Začátkem května snáší samice v dvoudenních intervalech 3 – 6 vajec, které zahřívá po dobu asi jednoho měsíce. Samec samici na hnízdě nestřídá, ale po celou dobu sezení na vejcích jí přináší potravu. V tom pokračuje i po vylíhnutí mláďat a samice přinesenou kořist porcuje a mláďata krmí. Na hnízdě mláďata stráví asi 6 týdnů, v nebezpečí se rozlézají po okolí. Do hnízda se na noc někdy vrací i po dosažení vzletnosti.


Potrava

Potravu tvoří především drobní hlodavci, ale i jiní savci, ryby a ptáci, které pochopi loví na polích v okolí hnízda.

Rozšíření

Moták pochop je tažný druh, který na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v srpnu až říjnu a ze zimovišť přilétá během března a dubna. V ČR hnízdí v poslední době odhadem asi max 1700 párů se vzrůstající tendencí.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

V kterých českých ZOO je k vidění