AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Motýlkovec africký
  • Latinský název
  • Pantodon buchholzi

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:paprskoploutví
Řád:ostnojazyční
Čeleď:motýlkovcovití
Rod:motýlkovec
Druh:motýlkovec africký

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Facebook

Motýlkovec africký

Motýlkovec africký
(Pantodon buchholzi)

Popis zvířete

Motýlkovec africký (Pantodon buchholzi) je sladkovodní paprskoploutvá ryba z řádu ostnojazyční. Je to jediný známý zástupce rodu motýlkovec i čeledi motýlkovcovití (Pantodontidae). Jméno poukazuje na velké, motýlím křídlům podobné, prsní ploutve, pomocí kterých motýlkovec dokáže plachtit (alespoň zdánlivě) nad hladinou až na vzdálenost dvou metrů. Někteří autoři však soudí, že se jedná o čistě balistické skoky. Jedná se o náročnější, ale přesto oblíbenou akvarijní rybu.

Výskyt

Motýlkovec africký se vyskytuje ve stojatých či pomalu proudících sladkých vodách tropické západní Afriky, v povodí řek Kongo a Niger.

Anatomie a fyziologie

Motýlkovec je závislý na dýchání vzdušného kyslíku. K tomu jako dýchací orgán využívá plynový měchýř, který je kanálkem (ductus pneumaticus) propojen se střevem. Dýchání žábrami nedokáže zajistit dostatečnou výměnu dýchacích plynů a za normálních podmínek se jeho frekvence cyklicky mění, nejnižší je po nádechu vzduchu, nejvyšší těsně před nádechem. Plynový měchýř motýlkovců je vybaven respiračním epitelem a výbežky, které zasahují až do obratlů a žeber. Výběžky plynového měchýře v kostech snižují relativní hustotu těla.
Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

Podobná zvířata: