AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Mravenec luční
  • Latinský název
  • Formica pratensis

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Podkmen:šestinozí
Třída:hmyz
Řád:blanokřídlí
Čeleď:mravencovití
Rod:mravenec
Druh:mravenec luční

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Facebook

Mravenec luční

Mravenec luční
(Formica pratensis)

Popis zvířete

Mravenec luční, vědecky známý jako Formica pratensis, je druh sociálního hmyzu z řádu blanokřídlých, který je dobře známý pro své zářivě černé zbarvení těla a velikost dosahující až 8–10 mm. Tento druh mravence je obzvláště rozšířený v Evropě a severní Asii, kde se vyskytuje na vlhkých loukách, v řídkých lesích, v listnatých a smíšených lesích, ale také v zahradách a parcích.

Mravenci luční jsou známí svou schopností vytvářet velké, vysoké hnízdní kopce, které mohou dosáhnout až 2 metry výšky a které jsou často porostlé trávou nebo mechovými rostlinami. Díky tomu je hnízdo izolováno a udržuje si stálou teplotu i vlhkost. Tito mravenci jsou známí svým silným společenským chováním, kde pracovníci spolupracují na hnízdění, sběru potravy a obraně hnízda.

Mravenec luční je masožravec a jeho jídelníček je tvořen hlavně malým hmyzem, larvami, pavouky a dalšími bezobratlými. Navzdory tomu, že se živí masem, také využívají medovici, sladkou tekutinu vylučovanou mšicemi, kterou aktivně „dojí“. Pracovníci mravenců lučních jsou známí svou agresivitou a schopností kousat a vstřikovat jed.

Mravenci luční jsou významní pro ekosystém, protože omezují populaci mšic a dalších škůdců, a také proto, že jejich hnízda poskytují útočiště mnoha druhům jiných bezobratlých. Společně s dalšími druhy mravenců jsou také důležití rozkladači organické hmoty v půdě.

Přestože je mravenec luční běžným druhem, některé populace mohou být ohroženy ztrátou stanovišť kvůli urbanizaci a intenzivnímu zemědělství.