AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Nosorožec tuponosý severní
  • Latinský název
  • Ceratotherium simum cottoni

Známé také jako

  • nosorožec Cottonův
  • nosorožec širokohubý severní

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Třída:savci
Řád:lichokopytníci
Čeleď:nosorožcovití
Rod:nosorožec
Druh:nosorožec tuponosý
Poddruh:nosorožec tuponosý severní

Stav ohrožení

  • Ohrožen

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Nosorožec tuponosý severní

Nosorožec tuponosý severní
(Ceratotherium simum cottoni)

Popis zvířete

Nosorožec tuponosý severní (Ceratotherium simum cottoni) je jeden ze dvou poddruhů nosorožce tuponosého. Žil na pastvinách a savanách. Poslední jedinci ve volné přírodě žili v národním parku Garamba v Demokratické republice Kongo. V zajetí je chován pouze v ZOO San Diego v Kalifornii v USA a v ZOO Dvůr Králové v České republice.

V roce 2010 vyšla studie, na které se podílel i Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, podle které je nosorožec tuponosý severní (česky zvaný jako nosorožec Cottonův) Ceratotherium cottoni samostatným druhem.

Populace ve volné přírodě

V 1. polovině 20. století se vyskytoval v části severozápadní Ugandy, v jižním Čadu, jihozápadním Súdánu, na východě Středoafrické republiky a na severovýchodě Demokratické republiky Kongo. Jako poslední zbyla populace v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo. Mezi léty 1970 a 1980 pytláci zredukovali její počet z 500 kusů na pouhých 15. Mezi léty 1990 a 2003 se podařilo skupině zotavit a rozrostla se na 32 jedinců. Počet 30 až 36 jedinců potvrdily průzkumy z roku 2000. Od poloviny roku 2003 začali pytláci opět intenzivně redukovat počet na pouhých 5 až 10 kusů (napočítáno bylo 7). Tito poslední volně žijící bílí nosorožci severní žili v národním parku Garamba. Zde na ně měla neblahý vliv přetrvávající občanská válka a plánované přemístění do Keni se neuskutečnilo. Podle WWF zde v srpnu 2005 zůstali poslední čtyři jedinci. Jednalo se o osamoceného samce a skupinku jednoho samce a dvou samic. Úsilí o lokalizaci dalších zvířat pokračovalo. V červnu 2008 bylo oznámeno že poddruh může být považován za vyhynulý ve volné přírodě, protože ani jeden z posledních 4 žijících jedinců nebyl pozorován od roku 2006.

Záchranný program

V rámci ojedinělého záchraného programu byli na konci roku 2009 letecky odesláni čtyři jedinci ze ZOO ve Dvoře Králové do přírodní rezervace v Keni, kde se mají rozmnožit, což v zajetí není možné. Dle zprávy z ledna 2010 by pak ve volné přírodě mohlo žít ještě několik jedinců. Ti byli pozorování z vrtulníku na území Súdánu. Zoologové by se v rámci záchrany druhu chtěli pokusit zkřížit jedince ze ZOO s nosorožci volně žijícími.

Pokud by se však nepodařilo potvrdit výskyt nosorožce tuponosého severního ve volné přírodě do roku 2011, byl by pak prohlášen za vyhynulý druh.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii