AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Racek

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:dlouhokřídlí
Podřád:racci
Čeleď:rackovití
Druh:racek

Facebook

Racek

Racek

Seznam zvířat, patřících do skupiny Racek Popis zvířete

Rackovití (Laridae) v užším slova smyslu jsou jednou ze skupin dlouhokřídlých ptáků. Jde o ptáky vázané většinou na vodní prostředí. Něco přes 40 druhů racků je rozšířeno po celém světě. U řady druhů došlo v posledních desetiletí k výraznému růstu populace a rozšíření areálu, nejčastěji způsobenému využitím antropogenních (lidského původu) zdrojů (skládky odpadků, odpady z rybářského průmyslu). Racci jsou v současné době předmětem řady podrobných taxonomických výzkumů.

Taxonomie racků

Taxonomie a fylogeneze racků je poměrně komplikovaná, stále dochází k novým objevům a rozdělení do rodů a druhů se často mění. Po klasických výzkumech, zaměřených na morfologii se pozornost vědců přesunula na výzkumy s využitím mitochondriální a nejnověji jaderné DNA. Výsledky výzkumu zaměřeného na celou skupinu racků, založené na analýze mitochondriální DNA, nedávno publikovali Pons, Hassanin a Crochet (2005). Analýza jaderné DNA je využívána při snaze rozluštit komplikované vztahy a fylogenezi tzv. "velkých bělohlavých racků", tedy skupinu druhů racka stříbřitého (Larus argentatus). Nejnovější přehled výsledků jednotlivých studií přehledně shrnuli Collinson et al. (2008).Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii