AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

 • Český název
 • Racek tříprstý
 • Latinský název
 • Rissa tridactyla

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:dlouhokřídlí
Čeleď:rackovití
Druh:racek tříprstý

Váhy a míry

 • Délka:
 • 40 cm
 • Rozpětí křídel:
 • od 90 do 100 cm
 • Hmotnost:
 • od 300 do 525 g

Biologická data

 • Délka života:
 • 15 let

Stav ohrožení

 • Ohrožen

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Racek tříprstý

Racek tříprstý
(Rissa tridactyla)

Popis zvířete

Racek tříprstý (Rissa tridactyla) je středně velký mořský pták z čeledi rackovitých.

Racek tříprstý je mírně větší než jeho hojnější příbuzný racek chechtavý, dorůstá přibližně 40 cm, váží 300 - 525 g a v rozpětí křídel má 90 - 100 cm. Je převážně bílý s šedým hřbetem a křídly, která mají výrazné tmavé konce, tmavými končetinami a žlutým zobákem. Přes zimu se u něho objevuje výrazný tmavošedý pruh za okem.

Obě pohlaví jsou zbarvena stejně, mladí ptáci mají tmavou špičku ocasu, výrazné černé opeření na křídlech a na krku, dva tmavé pruhy na hlavě a tmavý zobák. Dospělí ptáci bývají v České republice nejčastěji zaměňováni s rackem bouřním, od kterého jej můžeme spolehlivě rozlišit pomocí tmavých končetin pouze se třemi prsty, mladí ptáci pak obvykle s velmi podobným rackem malým.

Racek tříprstý velmi početně hnízdí na evropském a severoamerickém pobřeží Atlantského a Tichého oceánu. Po vyhnízdění ptáci opouštějí kolonie a rozptylují se po mořích (patří k pelagickým druhům), kde se většinou shromažďují v oblastech kontinentálního šelfu a mořských lavic (anglicky banks). Obvykle se v této době zdržují mimo pobřeží a jen výjimečně zaletují do vnitrozemí, většinou následkem silných mořských bouří.

Přes léto se zdržuje zpravidla u mořského pobřeží.Loví především malé druhy ryb, korýše, hmyz nebo červy, často přitom doprovází velké rybářské lodě, na kterých požírá zbytky ulovených ryb, nebo okrádá menší druhy vodních ptáků o ulovenou kořist. Mimo hnízdění se ozývá krátkým nosovým „kja“, jako varovný signál používá krátké „kt kt“.

Podobně jako většina ostatních druhů racků hnízdí v početných koloniích. Neúhledné hnízdo lemované mechem nebo mořskými řasami si staví obvykle na mořských, často i velmi strmých a nepřístupných útesech. Průměrná snůška čítá 1 - 2 bílá vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče 25-32 dní. O mláďata pečují ještě následujících 33 - 54 dní. Ve volné přírodě se může dožít i více jak 15 let.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii