AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Škeble plochá
  • Latinský název
  • Pseudanodonta complanata

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:měkkýši
Třída:mlži
Čeleď:velevrubovití
Rod:škeble
Druh:škeble plochá

Facebook

Škeble plochá

Škeble plochá
(Pseudanodonta complanata)

Popis zvířete

Škeble plochá, známá také pod svým vědeckým jménem Pseudanodonta complanata, je druh sladkovodního mlže, který patří do čeledi velevrubovitých. Tento druh je původní v Evropě, zejména v oblastech s poměrně chladným klimatem, jako je Skandinávie, Velká Británie a severovýchodní Francie.

Škeble plochá je středně velké zvíře, dosahující maximální délky okolo 5 cm. Její tělo je pokryto hladkou, lesklou skořápkou, která je obvykle světle hnědá až tmavě hnědá, s někdy i stříbřitým nádechem. Skořápka je charakteristická svým plochým a oválným tvarem, s mělkým vrubem na jedné straně.

Jako mnoho jiných sladkovodních mlžů, i škeble plochá je filtrující organismus. Živí se tedy planktonem a jinými drobnými organismy, které odfiltruje z vody pomocí svých žáber. Toto zvíře je důležitým článkem v ekosystému, protože přispívá k čištění vody a regulaci populace drobných vodních organismů.

Škeble plochá preferuje stojaté nebo pomalu tekoucí vody s měkkým dnem, jako jsou rybníky, nádrže, pomalé řeky a kanály. Jejím přirozeným prostředím jsou také rašeliniště a mělké oblasti vodních nádrží.

Tento druh mlže je hermafrodit a rozmnožuje se prostřednictvím vajíček. Během rozmnožovacího období, které obvykle nastává na jaře, škeble plochá produkuje hromadu larv, které jsou pak uvolněny do vody. Tyto larvy se následně přichytí na tělo hostitelských ryb a tam se vyvíjejí, dokud nedosáhnou dospělosti.

I přes svou schopnost přežít v širokém spektru podmínek, je škeble plochá stále ohrožena v důsledku ztráty přirozeného prostředí, znečišťování vody a invazivních druhů. Je proto důležité, abychom se snažili chránit a zachovat její přirozené prostředí.