AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Slávička mnohotvárná
  • Latinský název
  • Dreissena polymorpha

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:měkkýši
Třída:mlži
Čeleď:slávičkovití
Rod:slávička
Druh:slávička mnohotvárná

Facebook

Slávička mnohotvárná

Slávička mnohotvárná
(Dreissena polymorpha)

Popis zvířete

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) je druh euhalinního mlže z čeledi slávičkovití. Jedná se o invazní druh.

Taxonomie

Druh se dělí na dva poddruhy:
- Dreissena polymorpha polymorpha
- Dreissena polymorpha andrusovi

Popis

Larvou slávičky je veliger. K přichycení k podkladu používá byssová vlákna (vlákna z látky podobné chitinu, jimiž se někteří mlži přichycují). Filtrováním zvyšuje průhlednost vody a vyfiltruje i shluky, které sama nežere. Přesunuje potravu z vodního sloupce na dno a zpřístupňuje tak potravu pro chironomidy.

Biotop

Biotopem slávičky mnohotvárné jsou vodní nádrže a pomalejší vodní toky. Jedná se o euhalinní druh, žijící přisedle.

Rozšíření a ochrana

Vyskytuje se v Evropě, a jako invazní druh v Americe. Není uveden v červeném seznamu IUCN - nevyhodnocený (NE)

- Česko - nepůvodní v Čechách, na jižní Moravě pravděpodobně původní.
- Německo - je rozšířena po celém Německu.
- Nizozemsko - ano[5]
- Rusko
- Sverdlovská oblast - ne
- Slovensko - ano
- Švédsko - jezero Mälaren, kde představuje velký ekologický problém
- Spojené státy americké - jako invazní druh způsobuje ročně miliardové škody na - přehradách a ve vodních ekosystémech.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

Podobná zvířata: