AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Slavík modráček tundrový
  • Latinský název
  • Luscinia svecica svecica

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:pěvci
Čeleď:lejskovití
Rod:slavík
Druh:slavík modráček tundrový

Stav ohrožení

  • Neohrožen

Facebook

Slavík modráček tundrový

Slavík modráček tundrový
(Luscinia svecica svecica)

Popis zvířete

Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) je poddruh slavíčka modráčka, pěvce z čeledi lejskovití.

Potrava

Slavík se živí především hmyzem a dalšími bezobratlými, koncem léta také bobulemi. Je to sekundární konzument bezobratlých živočichů vlhkých náplavů a mokřadních ekosystémů, esteticky významný druh, dříve chovaný v klecích.

Výskyt

Rašeliniště a mokřiny s roztroušenými skupinami nízkých dřevin na náhorních planinách nad hranicí lesa. Na tahu se ptáci objevují v porostech v okolí vod, v rákosinách nebo vrbinách.

V roce 1978 bylo v Krkonoších doloženo hnízdění v klečovém pásmu. Od té doby je zjišťováno pravidelně na několika lokalitách v počtu 15 až 20 párů. Žije na vlhkých bažinatých místech v porostech ostřic a rákosí s křovitými vrbami.

Hnízdění

Je to tažný, vzácně hnízdící druh. Hnízdí na zemi, mezi rostlinami, v ostřicových nebo rákosových porostech. Hnízdo staví z listů, kořínků nebo mechu a jeho vnitřek vystýlá jemnou trávou, srstí a vlnou. Hnízdí v červnu až červenci a snáší 5 až 7 vajec, která jsou zelenavě šedá s červenohnědými skvrnami. Na hnízdě sedí samička a inkubační doba trvá 14 dnů. Výchova mláďat na hnízdě trvá 14 až 16 dnů.

Ohrožení a ochrana

Populace u nás začínající hnízdit v subalpínském pásmu nejsou patrně ohroženy, jejich početnost je však dosud velmi malá. Ochrana prostředí souvisí s ochranou mokřin. K ochraně hnízdících biotopů slouží omezení horské turistiky, omezení výstavby nových cest kolem hnízdišť, omezení chemického ošetření lokalit.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii