AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Strakapoud prostřední
  • Latinský název
  • Dendrocopos medius

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:šplhavci
Čeleď:datlovití
Rod:strakapoud
Druh:strakapoud prostřední

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 20 do 22 cm

Stav ohrožení

  • Neohrožen

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Strakapoud prostřední

Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)

Popis zvířete

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) je eurasijský zástupce čeledi datlovitých.

Popis

Dorůstá 20 - 22 cm. Svrchu je převážně černý s bílými pruhy na křídlech, má světlé břicho a líce, červené temeno a opeření na spodních ocasních krovkách a tmavé pruhy na bocích. Bývá často zaměňován s blízce příbuzným strakapoudem velkým, který je o něco větší a na rozdíl od něj má i černé temeno, světlejší břicho a slabší zobák.

Rozšíření

Strakapoud prostřední se vyskytuje na velkém území Evropy a v jihozápadní Asii v rozmezí od severního Španělska a Francie po Polsko a Ukrajinu a na jihu v rozmezí od Itálie po Balkánský poloostrov, Litvu, Turecko a Kavkaz. K životu preferuje listnaté lužní lesy, zvláště staré dubové, habrové a jilmové porosty. V České republice se vyskytuje po celý rok. Ročně zde přitom hnízdí 3000 - 6000 párů, je tak zároveň i naším druhým nejhojněji hnízdícím strakapoudem (po strakapoudovi velkém).

Etologie

Potravu vyhledává obvykle vysoko na stromech. Požírá zejména drobný hmyz a jeho larvy, které nejčastěji hledá na povrchu stromů, v menší míře i mízu. Bubnuje jen zřídka, nejčastěji se ozývá několikrát se opakujícím gik. Hnízdí ve stromové dutině s průletovým otvorem o průměru 5 cm, kterou hloubí ve starých, pomalu trouchnivějících stromech nebo tlustých větvích. Klade 4 - 7 světlých, 23,2 × 18,5 mm velkých vajec, na kterých sedí oba rodiče 11 - 17 dnů. Vylíhlá mláďata krmí v hnízdě 2 týdny, mimo hnízdo pak ještě další jeden týden.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii