AtlasZvířat.cz

bažantovití

Popis

Bažantovití (Phasianidae) je čeleď drobných, středních i velkých ptáků, je rodově i druhově nejpočetnější a nejrozšířenější čeledi řádu hrabavých.

V minulosti měli krocani a tetřevi své samostatné čeledě. Na podkladě morfologických a molekulárních analýz se většina odborníků přiklonila k názoru, že genetické rozdílnosti těchto skupin nejsou tak veliké, aby byly řazeny do samostatných čeledí. Krocani a tetřevi jsou proto společně s koroptvemi v nových taxonomických systémech řazeni jako podčeledě náležející do čeledě bažantovitých.

Bažantovití se vyskytují ve volné přírodě, vyjma Antarktidy, na všech kontinentech mimo polárních oblastí.

bažantovití - abecední seznam