AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Tesařík dvoupásovaný
  • Latinský název
  • Rhagium bifasciatum

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Třída:hmyz
Řád:brouci
Podřád:všežraví
Čeleď:tesaříkovití
Druh:tesařík dvoupásovaný

Váhy a míry

  • Délka:
  • 22 mm

Facebook

Tesařík dvoupásovaný

Tesařík dvoupásovaný
(Rhagium bifasciatum)

Popis zvířete

Tesařík dvoupásovaný (Rhagium bifasciatum) je druh brouka patřící do čeledi tesaříkovitých, který je rozšířený po celé Evropě, včetně České republiky. Jedná se o brouka středních rozměrů, jehož délka těla dosahuje 14-22 mm. Zbarvení jeho těla je většinou šedohnědé až hnědé, s charakteristickými dvěma bílými pásky na křídlech, podle kterých dostal svůj název. Tělo tesaříka dvoupásovaného je protáhlé a na povrchu drsné. Tesařík dvoupásovaný má silně vyvinuté čelisti. Na hlavě se nachází páry tykadel, které jsou zřetelně členěné.

Tento druh brouka preferuje lesy a lesní okraje, vyskytuje se také na loukách se stromy, v zahradách a parcích. Jeho larvy se vyvíjí v dřevě různých druhů listnatých stromů, jako například v dřevě dubů, bříz, jilmů, jasanů, topolů nebo líp. Dospělci se objevují od května do července.

Tesařík dvoupásovaný se živí dřevem, v němž se vyvíjí, a dřevní štěrkou, kterou tvoří při svém růstu. Dospělci se živí také nektarem a pylem květů. Samice kladou vajíčka do kůry a pod kůru stromů. Larvy se po vylíhnutí začínají prokousávat do dřeva, kde se vyvíjí až do dospělosti. Při vývoji prochází několika stadii, z nichž každé trvá asi jeden rok. Vkonečné fázi se larva zakuklí a z kukly se pak líhne dospělec.

Tento druh není pro člověka nebezpečný a nezpůsobuje v lese také žádné škody. Naopak, tesařík dvoupásovaný je důležitým článkem v ekosystému, protože se podílí na rozkladu dřeva a jeho recyklaci. Jeho přítomnost v lese tak může svědčit o zdravém a fungujícím ekosystému.