AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Včela skalní
  • Latinský název
  • Apis laboriosa

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:členovci
Třída:hmyz
Řád:blanokřídlí
Podřád:štíhlopasí
Čeleď:včelovití
Rod:včela
Druh:včela skalní

Facebook

Včela skalní

Včela skalní
(Apis laboriosa)

Popis zvířete

Včela skalní (Apis laboriosa) je vysokohorským druhem včely. Vyskytuje se pouze v Himálaji v pásmu od 1200 do 4000 m n. m. Z hlediska taxonomie není odborná veřejnost zcela zajedno, zda jde o samostatný druh. Někdy je tato včela považována za poddruh včely obrovské pod názvem Apis dorsata laboriosa. V české literatuře nebylo dosud (2004) o ní pojednáno. Autor zdroje Ing. Přidal navrhuje pro Apis laboriosa český název včela skalní, jednak podle charakteru prostředí, v němž se vyskytuje, jednak s přihlédnutím k přijatému polskému ekvivalentu pszczoła skalista.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii