AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Vodouš kropenatý
  • Latinský název
  • Tringa ochropus

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:dlouhokřídlí
Podřád:bahňáci
Čeleď:slukovití
Rod:vodouš
Druh:vodouš kropenatý

Facebook

Vodouš kropenatý

Vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)

Popis zvířete

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) je středně velký druh bahňáka z čeledi slukovití.

Popis

Vodouš kropenatý je pták velikosti kosa s hnědočerně zbarvenými zády a bílým břichem. Hlava a prsa jsou výrazně skvrnitá. V letu je výrazně vidět bílý kostřec a tmavý spodek křídel.

Hlas

flétnové,,tluíititit"", v úleku,,gipgipgip"

Areál rozšíření

Vyskytuje se v lesním pásmu od Pobaltí přes Střední Evropu až po Sibiř. Vodouš kropenatý je tažný pták, koncem července nebo v srpnu opouští své domovy a vydává se na zimoviště do Afriky. Na hnízdiště se vrací koncem března. V České republice se vyskytovalo v letech 2001 - 2003 podle ''Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR'' cca 40 - 70 párů se stoupající tendencí. Proto je zde zařazen do kategorie ohrožených druhů.

Stanoviště

V době hnízdění se zdržují na březích vod, jejichž břehy jsou porostlé lesy, neboť vodouš kropenatý totiž na rozdíl od svých příbuzných z podřádu bahňáků hnízdí na stromech a keřích. Sám si však hnízda nestaví, ale hnízdí v opuštěných hnízdech jiných, zejména drozdovitých ptáků nebo třeba v hnízdech strak.

Rozmnožování

Samice snáší 4 vejce na kterých sedí oba rodiče 20 až 23 dní. Mláďata zůstávají v hnízdě 1-2 dny a potom se vrhají dolů. Dopadnou obvykle do měkké trávy nebo mechu, a proto se jim nic nestane. Rodiče je nějaký čas vodí, a když se osamostatní, odlétají na rozsáhlé bažiny, rybníky nebo jezera v otevřené krajině.

Potrava

Především hmyz a jeho larvy. Potravu sbírá při procházení po březích rybníků a v mělkých bahnitých vodách.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii