AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Voduška jelenovitá
  • Latinský název
  • Kobus ellipsiprymnus defassa

Známé také jako

  • voduška velká jelenovitá

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:sudokopytníci
Čeleď:turovití
Rod:voduška
Druh:voduška velká
Poddruh:voduška jelenovitá

Facebook

Voduška jelenovitá

Voduška jelenovitá
(Kobus ellipsiprymnus defassa)

Popis zvířete

Voduška jelenovitá (Kobus ellipsiprymnus defassa), známá také jako Defassa Waterbuck, je poddruh vodušky, který se nachází zejména v sub-saharské Africe. Toto zvíře je velkého vzrůstu, s průměrnou hmotností mezi 200 až 300 kilogramy pro samce a 160 až 200 kilogramy pro samice. Mají silná, robustní těla s výškou v kohoutku kolem 120 až 136 centimetrů.

Voduška jelenovitá je charakterizována dlouhým, šedým nebo hnědým srstí, která je v zimě hustější a v létě řidší. Její nejvýraznějším znakem je bílý `zadek` nebo `elipsa`, který je velmi viditelný a slouží jako varování pro ostatní jedince při nebezpečí. Samci jsou vybaveni silnými, zakřivenými rohy, které mohou dosahovat až 99 cm na délku.

Vodušky jelenovité jsou známé svým vodním chováním. Preferují oblasti v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou řeky, jezera a mokřady. Jsou vynikající plavci a často se uchylují do vody, aby unikly predátorům. Jejich dieta je tvořena převážně trávou, ačkoliv občas konzumují i listy a plody.

Vodušky jelenovité jsou teritoriální zvířata. Samci si vymezují území, které brání před ostatními samci a lákají na něj samice. Jejich společenská struktura je založena na haremech, které se skládají ze samce a několika samic. Březost trvá zhruba 280 dní, po kterých samice porodí jedno mládě.

V přírodě se dožívají přibližně 18 let. Jejich největšími predátory jsou lvi, hyeny a levharti. Voduška jelenovitá je klasifikována jako zranitelný druh a její populace je ohrožena kvůli ztrátě přirozeného prostředí a lovu.

V kterých českých ZOO je k vidění