AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Vombat obecný
  • Latinský název
  • Vombatus ursinus

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Nadrád:vačnatci
Řád:dvojitozubci
Čeleď:vombatovití
Rod:vombat
Druh:vombat obecný

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 70 do 120 cm
  • Délka ocasu:
  • od 2 do 3 cm

Mapa výskytu

vyskyt

Facebook

Vombat obecný

Vombat obecný
(Vombatus ursinus)

Popis zvířete

Vombat obecný (Vombatus ursinus), známý také jako vombat medvědovitý, je jedním ze tří žijících zástupců čeledi vombatovitých (Vombatidae) a jediný zástupce rodu Vombatus. Obývá vlhčí oblasti jižní Austrálie, Nového Jižního Walesu a Tasmánie. V jižní části jeho areálu rozšíření obývá většinou lesy mírného pásma včetně zalesněných krajin, na severu pak hory, vysočiny a suťové svahy.

Vombat obecný je 0,7-1,2 m dlouhé zvíře se zavalitým tělem, širokou a hranatou hlavou, masivními končetinami, holým čenichem, 2-3 cm dlouhým ocasem a s hrubou a hustou, obvykle olivově zelenou až téměř černou srstí.

Způsob života

Po většinu roku žije samotářským způsobem života. Hrabe poměrně rozsáhlé, vysoce rozvětvené nory, které mají jen jediný vchod a které dokáže vybudovat i v těžko dostupných terénech, k čemuž mu napomáhají jeho silné drápy na končetinách. Staří samci bývají vysoce územní a často napadají savce, kteří proniknou do jejich domácích areálů. Člověku však většinou nebezpečí ze strany těchto vačnatců nehrozí, mohou však zapříčinit významně nižší účinnost oplocení proti králíkům, které bývá v Austrálii hojně využíváno.

Vombat obecný přes den většinou odpočívá a za potravou se vydává převážně v noci. Jeho potrava je převážně vegetariánská a tvoří ji tráva, ostřice, kořínky a hlízy. Před přímým sluncem se chrání, ale pokud není sluneční žár silný, rádi se vyhřívá na slunci. Samice před porodem důkladně vystele jednu komoru své nory suchou trávou a listím. Na svět přivádí jediné mládě, které ve vaku zůstává po dobu 6-7 měsíců. Během následujících třech měsících se občas do vaku stále vrací kvůli potravě a úkrytu. Matku opouští ve věku dvanácti až patnácti měsíců, tudíž ve věku jednoho roku a v přírodě se dožívá zhruba 18 let.

Poddruhy

U vombata obecného rozeznáváme tři poddruhy:

- Vombatus ursinus platyrrhinus
- Vombatus ursinus tasmaniensis
- Vombatus ursinus ursinus

Nejohroženější je zřejmě poddruh Vombatus ursinus ursinus, který je ve volné přírodě k nalezení jen na Flindersově ostrově na severu Tásmánie. V roce 1996 byla jeho populace odhadována zhruba na 4000 jedinců a byl oficiálně podle IUCN uznán jako zranitelný.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii

Podobná zvířata: