AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

 • Český název
 • Welsh Corgi Cardigan

Známé také jako

 • Cardigan

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:šelmy
Čeleď:psovití
Druh:welsh corgi cardigan

Plemeno psa

 • Země původu:
 • Anglie
 • Hmotnost pes:
 • od 14 do 20 kg
 • Hmotnost fena:
 • od 14 do 20 kg
 • Výška pes:
 • Ideálně okolo 30 cm
 • Výška fena
 • Ideálně okolo 30 cm
 • Skupina FCI:
 • 1: Plemena ovčácká, pastevecká a honácká

Facebook

Welsh Corgi Cardigan

Welsh Corgi Cardigan

Popis zvířete

Cardigani jsou původem honáčtí psi. Z jejich podstaty jsou celkem sebejistí, velmi čilí, zvědaví a přizpůsobiví. Jejich výcvik je pro člověka, který je důsledný a má stanovená pravidla, hračkou. Velmi rádi se učí a pro svého pána udělají cokoliv, co mu na očích vidí. Jsou to psi poměrně dost závislí na člověku a to se projevuje třeba na procházkách, kde nejeví snahu utíkat. Problémy s odvoláním jsou při správné výchově a socializaci zcela minimální, protože se od Vás pejsci téměř nevzdálí.

Corgi v žádném případě není kotcový pes, potřebuje být neustále se svým pánem, a když mu to dovolíte, oplatí Vám to nesmírnou láskou a oddaností. K cizím však mohou být odměření, ale po chvíli ho berou za člena své smečky. Pro corgiho, jako dobrého společníka, je třeba už od útlého věku ho seznamovat s cizím prostředím. Ve smečce psi někdy mívají snahu být dominantní, ale v okamžiku, kdy jsou jim stanoveny hranice, se podvolí a už nebývá problém. Vychovaný cardigan je k cizím psům přátelský a nekonfliktní.

Corgi se také čím dál častěji objevují v mnoha směrech kynologie přes obedience, agility až třeba k pasení nebo canisterapii. Tento pejsek je vlastně uplatnitelný kdekoliv mu to jeho kratší nožky jen dovolí. Cardigani vynikají výbornou pamětí a to zejména dlouhodobou, proto nepotřebují nijak často opakovat již naučené cviky.

Tito psi působí zavalitým a nepohyblivým dojmem ale tento názor změníte, jakmile je uvidíte na vlastní oči, jejich pohyb je totiž skutečně rychlý a koordinovaný a dokážou při něm zapojit celé své silné a pevné tělo. Navíc jsou při vyšších rychlostech schopni podstatně rychleji reagovat na neočekávané změny směru. To jim umožňují právě jejich kratší nožky, díky kterým mají nižší těžiště a také jim v pohybu a různých manévrech "nepřekážejí". Pohyb je pro ně, jako pro každého zdravého pejska slastí a odměnou. Pokud je k tomu budete navykat, nejsou pro ně mnohakilometrové pochody sebemenší problém. Jsou ale i corgi žijící v bytě a pokud se jim člověk věnuje, pejsek rozhodně nestrádá.

Standard

Celkový vzhled: Čilý, silný, mohutně stavěný, aktivní pes, dlouhého těla, ocas podobný liščímu.

Temperament: Čilý, sebejistý, bez náznaku nervozity nebo agresivity.

Charakteristika: Pozorný, živý, inteligentní

Hlava a lebka: Liščího vzhledu a tvaru. Mozkovna široká a mezi ušima plochá, lehce se svažující k očím, nad nimi lehce vyklenutá. Stop přiměřeně naznačený. Poměr délky tlamy k délce mozkovny má být 3 : 5. Tlama i nos se lehce zužují, mohutné čelisti.

Zuby: Silné čelisti, nůžkový skus.

Oči: Střední velikosti, živého a přátelského výrazu, posazené dále od sebe. Co nejtmavší, barva v souladu s celkovým zbarvením srsti. Oči zcela nebo zčásti modré barvy jsou povoleny pouze u psů se zbarvením blue merle.

Uši: Vztyčené, velké v poměru k velikosti psa, s lehce zaoblenými špičkami. Špička ucha má být pod linií vedenou od špičky nosu přes oko. Uši mají být nasazeny tak daleko vzadu na týle, aby mohly sklopené být volně uloženy na šíji.

Krk: Silný, přiměřený k tělu.

Hrudní končetiny: Lopatka šikmo uložená, svírající s kostí ramenní úhel 90°. Ramena dobře uložená, lokty přiléhající k tělu. Masivní krátké končetiny, ale ne tolik, aby pod hrudníkem nebyl volný prostor. Předloktí lehce zakřivené, přiléhající k širokému hrudníku. Tlapy mírně vytočené ven.

Tělo: Hrudník hluboký a široký. Výrazné předhrudí. Tělo přiměřeně dlouhé, masivní, dobře klenutá žebra. Břicho lehce vykasané. Hřbet rovný.

Pánevní končetiny: Silné, dobře osvalené, krátké. Rovnoběžně postavené.

Tlapky: Oválné, silné, dosti velké. Vlčí drápy je nutno odstranit.

Ocas: Podobný liščímu, je prodloužením hřbetní linie. Dlouhý, sahající na zem. V klidu je nesen nízko, v pohybu lehce nad hřbetem, ale ne zatočený.

Pohyb: Pružný a volný, nikdy vázaný ani příliš rozvolněný. Krok dlouhý, nízký. Akce hrudních a pánevních končetin je plně harmonická.

Srst: Krátká nebo středně dlouhá, tvrdá, pokud možno rovná s hustou podsadou chránící před promoknutím.

Barva: Jsou povoleny všechny barvy, ale nesmí převažovat bílá.

Rozměry: Ideální výška okolo 30cm. Váha má odpovídat velikosti. Harmonie tělesné stavby je důležitější než rozměry.

Vady: Každá odchylka od standardu má být pokládána za vadu a její posouzení má být přímo úměrné její závažnosti.

Poznámka: Psi musí mít obě varlata normálně vyvinutá a uložená v šourku.Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii