AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Zoborožec Deckenův
  • Latinský název
  • Tockus deckeni

Známé také jako

  • toko Deckenův

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:letci
Řád:srostloprstí
Čeleď:zoborožcovití
Druh:zoborožec deckenův

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 45 do 50 cm
  • Hmotnost:
  • od 130 do 200 g

Facebook

Zoborožec Deckenův

Zoborožec Deckenův
(Tockus deckeni)

Popis zvířete

Zoborožec Deckenův (Tockus deckeni) obývá křovinaté buše a řídce zalesněné oblasti do 1700 m. n. m. ve východní Africe (Tanzanie, Keňa, Etiopie a Somálsko). Živí se hmyzem, který sbírá i na zemi,mláďaty a vejci drobných ptákù a rùznými plody.

Patří mezi 44 druhù zoborožců, kteří mají srostlé dva první krční obratle a na každé noze čtyři prsty, jež jsou přizpůsobeny k uchopování větví stromů. Jeden prst směřuje dozadu a tři dopředu, z toho dva jsou navíc rovněž srostlé.

Toko Deckenův žije většinou v párech či v malých skupinkách a hnízdí v dutinách stromů. Dutinu zazdívá samice, jíž přináší samec mazlavou hmotu v zobáku. Důvodem tohoto chování je ochrana samice a mláďat proti útoku šelem, opic nebo hadů. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, skrz niž samec podává potravu.