Zpět na seznam

Gazela perská

Gazella subgutturosa

Foto: Gazela perská
Známé také jako
  • Gazela džejran
  • Džejran
Popis zvířete
Gazela perská, znaná také pod svým latinským názvem Gazella subgutturosa, je druh zvířete patřící do čeledi turovití. Toto elegantní zvíře je okamžitě rozpoznatelné díky své štíhlé stavbě těla, vysokým, tenkým nohám a dlouhým, rovným rohům, které mohou dosáhnout až 39 cm u samců a 36 cm u samic. Jejich srst je obecně světlá, v zimě světle hnědá a v létě téměř bílá, což jim pomáhá přizpůsobit se extrémním teplotám svého přirozeného prostředí.

Gazela perská je domovem v pustých a polopustých oblastech Blízkého východu a Střední Asie, kde se pohybuje v malých skupinách. Jejich strava se skládá především z trávy, listů, výhonků a květin. Jako přežvýkavci mají schopnost vstřebávat co nejvíce vody z potravy, což jim umožňuje přežít v suchých podmínkách.

Gazela perská je známá svou rychlostí a obratností. Její rychlost může dosáhnout až 60 km/h a díky silným nohám je schopna dělat velké skoky, které jí umožňují uniknout predátorům. Páří se v období od listopadu do ledna a samice rodí jedno nebo dvě mláďata po zhruba pětiměsíční březosti.

Bohužel, tento druh je v současnosti ohrožený kvůli ztrátě přirozeného prostředí a nadměrnému lovu. Přesto se gazela perská stále udržuje v některých oblastech díky ochranářským programům a snaze o udržení její populace. Je proto důležité chránit tyto graciózní tvory a jejich přirozené prostředí, aby mohli přežít i pro budoucí generace.
Nové fotografie zvířat