AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Nandu Darwinův
  • Latinský název
  • Pterocnemia pennata

Známé také jako

  • nandu menší

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:ptáci
Podtřída:běžci
Řád:nanduové
Čeleď:nanduovití
Rod:nandu
Druh:nandu darwinův

Váhy a míry

  • Délka:
  • od 92 do 100 cm
  • Hmotnost:
  • od 19 do 25 kg

Facebook

Nandu Darwinův

Nandu Darwinův
(Pterocnemia pennata)

Popis zvířete

Nandu Darwinův (Pterocnemia pennata) se výskytuje v Peru, Bolívie, Argentině a Chile. V severní části areálu obývá pouštní oblasti ve výšce 3500 - 4500 m n.m., v jižní části areálu se zdržuje v travnatých a křovinatých stepích od 0 do 2000 m n.m.

Nanduové jsou menší než jejich afričtí příbuzní - pštrosi dvouprstí, mají opeřenou hlavu, krk i stehna. Jsou rovněž nelétaví, křídla mají relativně delší než pštrosi. Jejich silné nohy nesou tři prsty. Jsou stejně dobrými běžci, dosahují rychlosti kolem 60 km/hod. Jsou i překvapivě dobří plavci, přeplavou i dost široké řeky.

V době mimo období rozmnožování vytváří skupiny 20 – 30 ptáků, ve kterých jsou přítomni samci, samice i mladí ptáci. Prakticky celý den tráví hledáním potravy.

Nandu Darwinův je všežravec, rostlinná složka však převažuje nad hmyzem a drobnými obratlovci. U mláďat převažuje živočišná potrava.

Rozmnožování

I když je nandu pospolitě žijícím ptákem, rozmnožující se samci část roku tráví v osamocení. V období námluv se právě samci ozývají dunivým hlasem, aby přivábili samice, před nimiž pak předvádějí imponující pózy s úchvatným potřásáním křídel. V hnízdě, které má podobu mělké prohlubně na zemi vystlané trávou a větvičkami, je 10-30 vajec od několika samic. O vejce i mláďata se stará pouze samec, který sedí asi 40 dnů. Pohlavní dospělosti dosahuje ve 2. roce života.

V kterých českých ZOO je k vidění
Podobná zvířata: