AtlasZvířat.cz

hlaváčovití

Popis

Hlaváčovití (Gobiidae) je čeleď ostnoploutvých paprskoploutvých ryb. Zahrnuje 1500–2000 druhů ve 230 rodech, jsou to zejména mořské abrakické, méně i sladkovodní ryby žijící především v tropických a subtropických mělkých vodách.

Obecně k hlaváčovitým patří některé nejmenší ryby a strunatci vůbec. Obvykle jsou bentofágní, planktovorní nebo drobní masožravci. K hlaváčovitým patří i obojživelní lezci (Oxudercinae), schopní dlouhodobého pobytu na břehu, kde často loví.

hlaváčovití - abecední seznam