Zpět na seznam

Břehouš rudý

Limosa lapponica

Foto: Břehouš rudý
Popis zvířete
Břehouš rudý (Limosa lapponica) je středně velký, tažný pták, který patří do čeledi slukovitých. Jeho název je odvozen od jeho jasně červenohnědého opeření, které je nejvýraznější v období námluv. Zbarvení je však více výrazné u samců než u samic.

Pták je dlouhý 37-41 cm s rozpětím křídel 70-80 cm a vyznačuje se výrazným, dlouhým, rovným zobákem, který je u samců mírně delší a u samic mírně zakřivený. Břehouš rudý má také dlouhé, tmavě zbarvené nohy, které mu umožňují chodit v mělké vodě a hledat potravu.

Břehouš rudý je tažný pták, který tráví zimu v západní a jižní Africe, jižní Asii a Austrálii. Jeho hnízdiště se nachází v severní Evropě a Asii, konkrétně v oblastech s mokrými, otevřenými krajinami jako jsou močály, mokřady a pobřežní oblasti.

Strava tohoto ptáka se skládá převážně z hmyzu, malých korýšů a červů, které vyhrabávají ze dna pomocí svého dlouhého zobáku. Samice mají tendenci konzumovat více rostlinné stravy než samci.

Břehouš rudý je monogamní druh, což znamená, že si ptáci vybírají jediného partnera na celý život. Hnízdo si staví na zemi, kde samice klade obvykle čtyři vejce. Jakmile mláďata vylíhnou, rodiče se o ně starají, dokud nejsou schopna samostatného života.

Břehouš rudý je zapsán na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN, vzhledem k jeho rychle klesající populaci. Hlavním důvodem poklesu je ztráta přirozeného prostředí v důsledku urbanizace a znečištění.
Nové fotografie zvířat