Pelikánovití

Čeleď pelikánovití (Pelecanidae) je skupina velkých vodních ptáků, která je charakteristická především svým dlouhým zobákem s nápadnou výduží na spodní čelisti, sloužící jako síť pro lov ryb. Tato čeleď je součástí řádu brodiví (Pelecaniformes) a je rozšířena téměř po celém světě, s výjimkou vnitrozemských oblastí Jižní Ameriky a arktických a antarktických oblastí.

Pelikánovití mají poměrně velké tělo s dlouhým krkem, krátkými nohami a širokými křídly, což jim umožňuje efektivní plavání a plachtění na dlouhé vzdálenosti. Jsou to sociální ptáci, kteří často hnízdí ve velkých koloniích a loví ve skupinách. Jejich potravou jsou převážně ryby, ale mohou lovit i jiné malé vodní organismy.

Celosvětově je rozpoznáváno osm druhů pelikánů, které se liší velikostí, barvou peří a specifickými rysy chování a prostředí, v němž žijí. Některé druhy jsou stěhovavé a podnikají dlouhé migrační lety mezi hnízdišti a oblastmi, kde přezimují.

Pelikánovití jsou fascinujícími tvory, kteří hrají důležitou roli v ekosystémech, kde žijí, především jako regulátoři populací ryb. Přestože některé druhy nejsou ohroženy, jiné čelí hrozbám jako je ztráta přirozeného prostředí, znečištění vod a rybolov, což vyžaduje ochranná opatření k zajištění jejich přežití.

Nové fotografie zvířat