Pyskounovití

Čeleď pyskounovití (Rhinobatidae) patří do třídy paryb (Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky a rejnoky. Pyskounovití jsou známí také pod názvem rejnoci kytarovití kvůli svému jedinečnému tvaru těla, který připomíná kytaru nebo housle. Tato čeleď zahrnuje ryby žijící převážně v teplých mořích a oceánech po celém světě, od mělkých pobřežních vod až po hloubky oceánu.

Pyskounovití mají dlouhý, plochý tělo, které se na koncích zužuje do dlouhého ocasu, přičemž jejich hlava a prsní ploutve splynou do širokého, plochého disku. Tato unikátní struktura těla jim umožňuje zahrabávat se do písku nebo bahnitého dna, kde číhají na kořist. Živí se převážně malými rybami, korýši a dalšími bezobratlými živočichy.

Rejnoci kytarovití jsou ovoviviparní, což znamená, že samice nosí oplozená vajíčka uvnitř svého těla až do vylíhnutí mláďat, která se rodí jako plně vyvinuté kopie dospělců.

V současnosti jsou mnohé druhy pyskounovitých ohroženy kvůli nadměrnému rybolovu, ztrátě přirozeného prostředí a znečištění. Proto jsou některé druhy zařazeny na Červený seznam IUCN jako ohrožené nebo kriticky ohrožené.

Nové fotografie zvířat