Čichavec

Rod čichavec (Corydoras) patří do řádu sumců (Siluriformes) a je členem čeledi pancéřníčkovití (Callichthyidae). Tento rod zahrnuje malé, dnožijící ryby, které jsou oblíbené v akvaristice díky své nenáročnosti, zajímavému vzhledu a mírumilovné povaze. Čichavci jsou rozšířeni převážně v Jižní Americe, kde obývají různé typy vodních biotopů, od pomalu tekoucích řek až po zaplavené lesy. Jsou známí svou schopností přežít v nepříznivých podmínkách díky speciálnímu způsobu dýchání, při kterém mohou přijímat vzduch přímo z atmosféry.

Charakteristickým rysem rodů čichavců je jejich pancéřování, které se skládá z řad kostěných plátů pokrývajících jejich tělo. Dalším zajímavým rysem je jejich "vousy" neboli vousky, které používají k prohledávání dna v hledání potravy. Většina druhů čichavců je mírumilovná a sociální, preferují život ve skupinách.

Taxonomická klasifikace čichavce (Corydoras) je následující:

- Doména: Eukaryota (Organismy s jádrem)
- Říše: Animalia (Živočichové)
- Kmen: Chordata (Strunatci)
- Třída: Actinopterygii (Paprskoploutví)
- Řád: Siluriformes (Sumci)
- Čeleď: Callichthyidae (Pancéřníčkovití)
- Rod: Corydoras

Existuje více než 170 oficiálně popsaných druhů čichavců, ačkoliv odhady naznačují, že neobjevených druhů může být mnohem více. Díky jejich rozmanitosti a adaptabilitě jsou čichavci populární mezi akvaristy po celém světě.

Nové fotografie zvířat