Liška

Rod liška, známý také pod latinským názvem Vulpes, je součástí čeledi psovitých (Canidae) a řádu šelmy (Carnivora). Lišky jsou malí až středně velcí masožravci charakteristickí svým štíhlým tělem, dlouhým huňatým ocasem, ostrými rysy a velkými, trochu špičatými ušima.

Taxonomická klasifikace rodu Vulpes je následující:

- Říše: Animalia (živočichové)
- Kmen: Chordata (strunatci)
- Třída: Mammalia (savci)
- Řád: Carnivora (šelmy)
- Čeleď: Canidae (psovití)
- Rod: Vulpes

Rod Vulpes zahrnuje několik druhů, mezi nejznámější patří liška obecná (Vulpes vulpes), která je rozšířená v mnoha částech světa a adaptuje se na různé životní prostředí, od lesů po městské oblasti. Další druhy zahrnují například lišku polární (Vulpes lagopus), lišku pouštní (Vulpes zerda) a další. Každý druh lišek má své unikátní adaptace, které mu umožňují přežít v specifických ekosystémech.

    Žádné výsledky

Nové fotografie zvířat