Zpět na seznam

Volavka rusohlavá

Bubulcus ibis

Foto: Volavka rusohlavá
Váhy a míry
Délka od 45 do 56 cm
Hmotnost od 270 do 400 g
Délka rozpětí křídel od 88 do 96 cm
Stav ohrožení
Neohrožen
Popis zvířete
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis), někdy také známá jako volavka dobytkářská, je druh vodního ptáka z čeledi volavkovitých. Je to středně velké zvíře s výškou v rozmezí 46 až 56 centimetrů a rozpětí křídel mezi 88 až 96 centimetry. Toto elegantní zvíře se vyznačuje svým převážně bílým peřím, které během období rozmnožování nabývá oranžovou až rudou barvu, zejména na hlavě a krku. Jeho zobák je přímý a poměrně krátký, zbarvený do žluta, zatímco nohy jsou šedé až černé.

Volavka rusohlavá je typická svým hlučným chováním a sociálními návyky, často je vidět ve velkých koloniích. Toto zvíře je také známé svým unikátním vztahem s dobytkem, protože ho často můžeme vidět, jak sedí na hřbetě skotu a loví hmyz, který obtěžuje dobytek. Odtud také pochází jeho druhové jméno "dobytkářská".

Přestože je volavka rusohlavá původem z tropických a subtropických oblastí Asie, Afriky a Evropy, dnes ji můžeme najít téměř po celém světě. Její dieta je velmi rozmanitá a zahrnuje drobné savce, ryby, obojživelníky, plazy a hmyz, které loví převážně v blízkosti vodních toků a na vlhkých pastvinách. Její hnízdní období trvá od dubna do července, přičemž samice klade v průměru 3 až 5 vajec.

Volavka rusohlavá je pták, který si dokáže přizpůsobit širokou škálu prostředí, od mokřadů až po městské parky. Přesto je v některých oblastech ohrožena ztrátou přirozeného prostředí a znečištěním. Celosvětově je však považována za druh s minimálním rizikem vyhynutí.
Nové fotografie zvířat