AtlasZvířat.cz

Ve zkratce

  • Český název
  • Kamzík
  • Latinský název
  • Rupicapra

Taxonomie

Říše:živočichové
Kmen:strunatci
Podkmen:obratlovci
Třída:savci
Řád:sudokopytníci
Podřád:přežvýkaví
Čeleď:turovití
Podčeleď:kozy a ovce
Rod:kamzík
Druh:kamzík

Facebook

Kamzík

Kamzík
(Rupicapra)

Seznam zvířat, patřících do skupiny Kamzík Popis zvířete

Kamzík (Rupicapra) je rod divokých horských koz s dozadu zahnutými růžky. Českým rodovým jménem kamzík se označuje také kamzík bělák (Oreamnos americanus).

Výskyt v Česku

V českých horách se kamzík vyskytuje ve dvou oblastech. Jedná se o Jeseníky a Lužické hory. Do Lužických hor se kamzík dostal koncem 19. století. V té době je dovezl z Rakouska a choval v oboře hrabě Kinský. Po rozpadu obory se kamzíci dostali do volné přírody, kde došlo k jejich aklimatizaci. Výskyt kamzíka je v Lužických horách bez přerušení více jak 100 let. Kamzíci utvořili několik oddělených skupin a vyskytují se v celé hlavní části pohoří od Studence až po Jitravské sedlo. Občasný výskyt je zaznamenán i v okolí Ještědu a na druhé části v okrajových pásmech NP České Švýcarsko, na které Lužické hory plynule navazují. Vyskytují se především ve vyšších partiích hor, ale v zimních měsících je můžeme potkat i u níže položených krmelců. Do Jeseníků byli kamzíci dovezeni v roce 1913 z Alp, v 70. a 80. letech 20. století jejich jesenická populace dosahovala 600 až 800 jedinců, v současnosti je to podle vedení Správy CHKO Jeseníky 150 jedinců, podle Sotirise Joanidise, autora knih o myslivosti, však pouze 40 až 80 kamzíků.

Jejich populaci ohrožují extrémní názory některých ochránců přírody, kteří tvrdí, že kamzík do zdejší přírody nepatří − např. Správa CHKO Jeseníky si v plánu péče do roku 2013 za dlouhodobý cíl stanovila úplné vyloučení kamzičí zvěře z oblasti. Dlouholetý výskyt kamzíků těmto názorům ale příliš za pravdu nedává. Kamzík se často stává obětí rysa ostrovida, především v oblasti okolo Studence (viz článek v časopise Lužické a Jizerské hory, který o této problematice obšírně pojednává).Tento popis byl převzat z Wikipedie.
Originální popis na Wikipedii