Seznam zvířat, patřících do skupiny chameleon
Popis zvířete
Chameleon, známý také pod vědeckým názvem Chamaeleon, je fascinující a jedinečné stvoření, které se proslavilo svou schopností měnit barvu kůže podle svého okolí. Je to malý až středně velký plaza druhu hmyzožravců, který pochází z různých částí světa, včetně jižní Evropy, jihozápadní Asie, jižní Asie a velké části Afriky. Celosvětově existuje přibližně 160 druhů chameleonů, přičemž některé druhy mohou dorůst až do délky 70 cm.

Chameleon je snadno rozpoznatelný díky své zvláštní fyziologii. Má velmi dlouhý, svinovatelný jazyk, který používá k chytání své kořisti, především hmyzu, ale také malých obratlovců. Má též nezvykle tvarované tělo s vysokým hřbetem a hranatou hlavou. Dalšími charakteristickými rysy jsou velké, vyčnívající oči, které mohou nezávisle na sobě sledovat dva různé objekty, a jeho nohy jsou speciálně upraveny pro život v korunách stromů.

Jeho nejznámější schopností je však schopnost měnit barvu kůže, což mu umožňuje skrýt se před predátory, signalizovat svůj emoční stav nebo komunikovat s ostatními chameleony. Tato schopnost je důsledkem speciálních buněk, zvaných chromatofory, které se nacházejí v různých vrstvách jeho kůže a obsahují pigmenty různých barev. Chameleoni mohou změnit barvu své kůže tím, že mění rozmístění a velikost těchto buněk.

Chameleoni jsou obecně samotářská zvířata a většinou se setkávají pouze během období páření. Samice klade vajíčka do půdy nebo do spadaného listí, kde zůstávají po dobu několika měsíců, než se z nich vylíhnou malí chameleónci.

Bohužel mnoho druhů chameleonů je dnes ohroženo ztrátou přirozeného prostředí a nelegálním obchodem s těmito zvířaty jako s domácími mazlíčky. Je důležité pokračovat v ochraně jejich přirozených stanovišť a regulovat obchod s nimi, aby bylo zajištěno jejich přežití pro budoucí generace.
Nové fotografie zvířat