Zpět na seznam

Jespáček ploskozobý

Limicola falcinellus

Popis zvířete
Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) je malý druh bahňáka z čeledi slukovitých, který je známý také pod názvem jespák ploskozobý. Toto zvíře má poměrně malou postavu, dorůstá délky okolo 15 až 18 cm a hmotnosti mezi 30 až 40 gramy. Jeho křídla jsou poněkud delší a užší než u jiných druhů bahňáků, což mu umožňuje dlouhé migrace.

Jespáček ploskozobý se vyznačuje svým šedohnědým peřím, které je na břiše a krku světlejší, zatímco na hřbetě a křídlech je tmavší. Jeho zobák je, jak napovídá název, plochý a široký, což mu usnadňuje hledání potravy v mělkých vodách.

Toto zvíře se vyskytuje především v tundře v severní Evropě a Asii, ale také se může objevit na různých místech v Evropě během migračních období. Během migračního období se může jeho populace značně zvětšit.

V období rozmnožování se páry tvoří na jedno období a samice klade v průměru 4 až 5 vajec. Inkubace trvá okolo 20 dní a mláďata jsou schopna opustit hnízdo během několika hodin po vylíhnutí. Poté jsou ještě několik týdnů závislá na rodičích.

Jespáček ploskozobý se živí především drobnými bezobratlými živočichy, jako jsou hmyz, červi a měkkýši, které sbírá ze dna vodních ploch. Toto zvíře je známo svým specifickým způsobem hledání potravy - chodí pomalu a klidně, zatímco svůj zobák pohybuje ze strany na stranu jako když kosí.

Jespáček ploskozobý je zvíře, které je ohroženo především ztrátou přirozeného prostředí kvůli lidské činnosti. Je proto chráněný v mnoha zemích a je součástí různých programů na ochranu druhů.
Nové fotografie zvířat