Foto: Kachna proužkovaná
Popis zvířete
Kachna proužkovaná, známá také pod vědeckým názvem Anas poecilorhyncha, je vodní pták patřící do čeledi kachnovitých. Je to druh velmi odolný vůči přežití v různých podmínkách, který je přizpůsoben životu jak ve sladkých, tak i slaných vodách. Její velikost se obecně pohybuje od 41 do 50 cm, přičemž váha se může pohybovat mezi jedním až dvěma kilogramy.

Kachna proužkovaná je snadno rozpoznatelná díky svým charakteristickým proužkům na zádech, které jí daly název. Její peří je převážně černohnědé se světlejšími skvrnami na břiše a krku. Má také tmavý pruh táhnoucí se od oka k zátylku, který kontrastuje s její světlejší tváří. Zobák je šedý nebo modravý s tmavou špičkou a končetiny jsou šedé až černé.

Co se týče stravy, kachna proužkovaná je všežravá. Hlavní část její stravy tvoří vodní rostliny, semena, obiloviny, ale také měkkýši, drobní vodní bezobratlí a malé ryby. Její způsob krmení se liší podle prostředí - může se potápět pod vodu, filtrovat potravu z vody nebo se pást na souši.

Kachna proužkovaná je monogamní druh, což znamená, že si vybírá jednoho partnera na celý život. Hnízdí na zemi v hustých porostech a klade 6-14 vejdc, která jsou světle modrozelená. Samice se stará o inkubaci vajec, zatímco samec střeží teritorium.

Toto zvíře je rozšířené v Asii, zejména v oblastech Indie, Bangladéše, Pákistánu, Myanmaru a také v některých oblastech Číny a Indonésie. Její populace je stabilní, ale je stále ohrožena ztrátou přirozeného prostředí a nadměrným lovem. Kachna proužkovaná je chráněná mezinárodními dohodami a úmluvami.
Nové fotografie zvířat